God en/in het lijden
In de week vóór Pasen wordt er op vele manieren stilgestaan bij het lijden en de dood van Jezus. ‘The Passion’ en de vele uitvoeringen van de Mattäuspassion van J.S. Bach maken duidelijk, dat ook in een zogenaamd geseculariseerd Nederland er nog volop belangstelling bestaat voor dit aloude Evangelieverhaal.
In een lezing, die op woensdagavond 17 april gehouden wordt in de Grote of Mariakerk (aanvang: 20.00 uur) wil Ds. Cees Huisman, predikant van de Protestantse Gemeente, ingaan op de betekenissen, die in de loop der eeuwen zijn toegekend aan dit lijden en sterven van Jezus aan het kruis. Waarom werd en wordt dit binnen de christenheid gezien als een cruciale gebeurtenis?
Na een korte bespreking van de klassieke en traditionele verhalen daarover wil Ds. Huisman aandacht vragen voor enkele meer ‘moderne’ belichtingen. Zo zal hij de opvattingen van de Duitse theoloog Jürgen Moltmann ter sprake brengen, maar ook stil staan bij de interpretaties van Paul Tillich, Tom Wright en Tomás Halik.
De lezing zal enkele keren onderbroken worden door samenzang van enkele passie-koralen, begeleid door Mannes Hofsink op het orgel.
Bij binnenkomst is er koffie en na afloop een drankje om met elkaar en met de inleider verder van gedachten te wisselen.

 

 

 

 

De programmaonderdelen zullen ook aangekondigd worden in ons kerkblad Gaandeweg. Voor niet regelmatig terugkerende activiteiten zal om aanmelding voor deelname gevraagd worden; dit is voornamelijk van belang voor de voorbereiing van de ruimte en het verzorgen van koffie/thee e.d.

Aanmelding kan over het algemeen via e-mail of telefoon bij de genoemde coördinator of gespreksleider van de betreffende activiteit.

Deze groep komt ongeveer 1 x in de 3 weken bij elkaar.  Een bijbelgedeelte vormt het uitgangspunt voor de gesprekken over geloof en leven. Er wordt gewerkt met een boekje dat een goede handleiding vormt voor de avonden. De groep bestaat voornamelijk uit 45+.

Data:    1 x in de 3 werken op woensdagavond
Tijd:     20 uur – 21.30 uur
Plaats:  Trias
Coördinatie: 
Els Eshuis, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Janet van der Molen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Evenals het vorige seizoen zullen het najaar en voorjaar ontmoetingsbijeenkomsten  worden georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn in de plaats gekomen van de Buurtgesprekken.
De data, locatie en de thema's zult u te gelegener tijd kunnen lezen in Gaandeweg en op de website.

Gemiddeld eenmaal per drie à vier weken komen wij op een vrijdagavond bij elkaar om gesprekken te voeren over onderwerpen op het vlak van geloof, bijbel, kerk en wereld.
Data: enkele vrijdagavonden, wordt nader bepaald, zie Gaandeweg
Tijd: 20.00 uur - ± 22.00 uur
Plaats: in overleg
Coördinatie: Siebe Sijtsema, 06-30561556, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Login

Laatste preken