Tot nu toe hebben we ervaren hoe zinvol het is om als buurtbewoners die tot dezelfde kerkelijke gemeenschap behoren eens een middag of avond samen te komen.
We leren elkaar (beter) kennen en kunnen daarna misschien makkelijker contact met elkaar houden. De wijkpredikant, kerkelijk werker/ouderen of een ouderling zullen zo mogelijk het buurtgesprek leiden.

Contactpersoon:  Roelie Bloemert en Conny Hofsink

De bloemen die tijdens de eredienst in de kerk staan, zijn bestemd voor zieke gemeenteleden en voor gemeenteleden die een bemoediging nodig hebben. Als u gemeenteleden weet die daarvoor in aanmerking komen, kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon.

Contactpersoon: vacant

Er is in de Oude Kerk en in de Grote of Mariakerk een AED-apparaat aanwezig.
En er is een lijst met namen van gemeenteleden die dit apparaat kunnen bedienen.

Voor gemeenteleden die voor het eerst in Meppel zijn komen wonen, organiseren wij eenmaal per jaar een korte bijeenkomst na de eredienst in de Oude Kerk.
Dan zijn de nieuwkomers welkom om even met elkaar koffie te drinken en met elkaar kennis te maken in het Kerkelijk Centrum Trias. 
De predikanten zijn dan ook aanwezig en er zal u in het kort uitleg gegeven worden over het reilen en zeilen van onze wijkgemeente.
De nieuwkomers ontvangen daarvoor tijdig een schriftelijke uitnodiging.

De nieuwjaarsinstuif voor ambtsdragers van de PGM (kerkenraadsleden, leden van het College van Kerkrentmeesters,
leden van de Algemene Kerkenraad), wordt gehouden op de eerste zondag van het nieuwe jaar, na de eredienst.

Login

Nieuwsbrief

 

Laatste preken