In de Grote of Mariakerk zijn deze week weer een aantal bijzondere kunstwerken opgehangen. De zomerexpositie in deze Kerk die ieder jaar tijdens alle Donderdag Meppel Dagen te zien is, is inmiddels een begrip geworden. In de loop der jaren heeft deze expositie steeds meer publiek getrokken en de Grote of Mariakerk levert hiermee een karakteristieke eigen bijdrage aan de Donderdag Meppel Dagen. Het thema dit jaar is “een mens te zijn op aarde...” en op basis hiervan is met zorg een tweetal kunstenaars geselecteerd om dit thema vorm te geven.

 

In de geëxposeerde werken draait alles om mensen. De beide kunstenaars hebben elk op geheel eigen wijze invulling aan het thema gegeven.
Thea Gerritsen is geboren in Meppel en woont nu in Geesbrug. Zij maakt prachtige portretten met pastelkrijt. De techniek hiervoor heeft zij onder andere tijdens workshops in de Verenigde Staten opgedaan. Thea is linkshandig en volgens haar wijst dat op een zekere dwarsheid. Dat is terug te zien in de beide vormen waarin ze portretten maakt: realistische, natuurlijke kleuren èn eigenwijze, expressieve kleuren met stevige contrasten. Ze weet mensen in hun eigenheid te treffen. Thea: “Iets van de menselijke ziel is altijd, ergens zichtbaar. Ik hou van die glimpjes die de innerlijke wereld van een mens laten zien”.
Leo Nieuwenhuize is Zeeuw van geboorte, maar woont al meer dan 40 jaar in Meppel. Hij heeft naast zijn werk als onderwijzer zich altijd bezig gehouden met schilderen en drama. Hij voelt dit als een natuurlijke drang om de diepgang van dit leven te peilen en daar vorm aan te geven. In zijn doeken die hij voor deze tentoonstelling heeft gemaakt verbeeldt hij op een verrassende manier maatschappelijke thema’s. Maar het gaat steeds over mensen, hoe zij met elkaar omgaan en hoe zij zich al dan niet staande houden in de wereld van hier en nu. Leo: “De vraag aan ons is: wil ik lichtdrager zijn voor wie er op mijn pad komt?”. Zijn afkomst en het feit dat schippers vroeger hun zeilen in deze kerk lieten drogen hebben hem geïnspireerd om verschillende werken op oud zeildoek te schilderen.
De expositie is vanaf donderdag 18 juli te bezichtigen en daarna tijdens alle volgende Donderdag Meppel Dagen van 10.30-13.00 uur en van 13.30-16.00 uur en de Open Monumentendag op 14 september. Toegang is vrij.

Login

Laatste preken