Lit bloemstuk kaarsen MediumLiturgisch bloemstuk 2 MediumLiturgisch bloemstuk 1 Medium

 

De tafel is bekleed met een rode doek waar 49 kaarsen staan op een glazen schaal, de 50 ste kaars, de Paaskaars,
wordt verbonden door klimop.
Dit verwijst naar de 50 dagen na Pasen.
Er is bewust gekozen voor de kleur rood.

“Vuur dat niet dooft ,liefde die blijft, licht dat ontvlamt, warm maakt en inspireert”
Zijn vuur leek gedoofd
Leek…….
Totdat de hemel opnieuw van zich liet horen met windkracht 12
Het vuur ontstak
Dat smeult in de harten van mensen
En wie hen zag….
Zag een vuur dat nooit meer zou doven.

Het bloemstuk: De Heilige Geest wordt hier voorgesteld door vurige tongen, 7 in getal als verwijzing naar de 7 gaven van de geest: wijsheid, verstaanbaar spreken, horen,  geestkracht/enthousiasme, liefde,geloof en gerechtigheid .
De bloemen ook vaak 7 in getal zijn allen rood, de neerdalende lijnen verbeelden de uitstorting van de Heilige Geest .Bovendien hebben wij gekozen voor aardbeien [de vruchten van de Geest] deze zijn een herinnering aan de Joodse traditie op de 50 ste dag na Pasen, de drietallige blaadjes van de aardbeien verwijzen naar de Drievuldigheid.
Tot slot: de 4 rode lopers……Alle volken van de hele wereld, die verzameld zijn in Jeruzalem bij het Pinksterfeest

Vuur…om je pad te verlichten als het duister is om je heen, vuur dat verwarmt, geestkracht schenkt en inspiratie brengt om je weg te gaan

Login

Nieuwsbrief