FullSizeRender MediumDSCF2283 Medium


DSCF2281 Medium

 

Bloemstukken gemaakt door Gerda Otter en Jeanette de Haan.


Ik werd geïnspireerd door de profeet Jesaja, die verwijst naar het beeld van een oude stam die vanuit zijn wortels uitloopt ( de boomstronk in het lage bloemstuk )
Waarin hoop tot uitdrukking komt,want zonder hoop is er geen leven, gaat liefde niet bloeien en blijft geloof dor.
Roos uit Jesses stam ontsprongen,
in onze diepe nacht,
Hoe lang al hebben wij gewacht,
ons ongeduld bedwongen
om jou, die komen zou met majesteit en macht.
Vandaar uit is er gekozen voor een stilistische stal ( prachtig gevormde tak ) de geboorte plek van Christus.
Kom op , Goddelijk licht , verhef Uw aangezicht.
Verlicht ons heden, en richt onze voeten op wegen van vrede.

Bij het grote bloemstuk:

Wederom verwerkt het dorre hout ( verwijzend naar het eerste stuk ) maar nu....
Staan wij stil bij ons verlangen, onze hoop en onze verwachting,
wij kozen voor de amaryllis en de rozen zij staan voor de geboorte van Christus, een nieuw begin, ontzag en bewondering.
Het jonge licht,
de kleine vonk
van hoop -doet - leven
is geboren.

In het groen wordt zichtbaar dat wij wensen dat mensen elkaar recht doen, wij elkaar nieuwe kansen gunnen.
Licht zal duisternis verdrijven.
Groen komt tot bloei.

 

Login

Nieuwsbrief