1. LITURGISCH  BLOEMSTUK
    Gedachtenisdienst op zondag 4 november 2018

De paarse kleur van het kleed en de paarse bloemen onderin de vaas staan symbool voor rouw en verlies.

Het gras staat voor de vergankelijkheid en sterfelijkheid.
Psalm 103 verwoordt het als volgt:
Gelijk het gras is ons kortstondig leven….

Het kale hout symboliseert verlatenheid, verdriet en gemis.

De krans met hedera, klimop vormt de verbinding met de nooit eindigende trouw van God.

De witte rozen beelden hoop uit en de onvoorwaardelijke liefde van God.

Het licht van de witte kaars symboliseert evenals de Paaskaars, hier voorin de kerk, de overwinning van Christus op de dood!

IMG 0144 Medium 2IMG 0177 Medium IMG 0181 MediumIMG 0179 Medium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lit bloemstuk kaarsen MediumLiturgisch bloemstuk 2 MediumLiturgisch bloemstuk 1 Medium

 

De tafel is bekleed met een rode doek waar 49 kaarsen staan op een glazen schaal, de 50 ste kaars, de Paaskaars,
wordt verbonden door klimop.
Dit verwijst naar de 50 dagen na Pasen.
Er is bewust gekozen voor de kleur rood.

“Vuur dat niet dooft ,liefde die blijft, licht dat ontvlamt, warm maakt en inspireert”
Zijn vuur leek gedoofd
Leek…….
Totdat de hemel opnieuw van zich liet horen met windkracht 12
Het vuur ontstak
Dat smeult in de harten van mensen
En wie hen zag….
Zag een vuur dat nooit meer zou doven.

Het bloemstuk: De Heilige Geest wordt hier voorgesteld door vurige tongen, 7 in getal als verwijzing naar de 7 gaven van de geest: wijsheid, verstaanbaar spreken, horen,  geestkracht/enthousiasme, liefde,geloof en gerechtigheid .
De bloemen ook vaak 7 in getal zijn allen rood, de neerdalende lijnen verbeelden de uitstorting van de Heilige Geest .Bovendien hebben wij gekozen voor aardbeien [de vruchten van de Geest] deze zijn een herinnering aan de Joodse traditie op de 50 ste dag na Pasen, de drietallige blaadjes van de aardbeien verwijzen naar de Drievuldigheid.
Tot slot: de 4 rode lopers……Alle volken van de hele wereld, die verzameld zijn in Jeruzalem bij het Pinksterfeest

Vuur…om je pad te verlichten als het duister is om je heen, vuur dat verwarmt, geestkracht schenkt en inspiratie brengt om je weg te gaan

FullSizeRender MediumDSCF2283 Medium


DSCF2281 Medium

 

Bloemstukken gemaakt door Gerda Otter en Jeanette de Haan.


Ik werd geïnspireerd door de profeet Jesaja, die verwijst naar het beeld van een oude stam die vanuit zijn wortels uitloopt ( de boomstronk in het lage bloemstuk )
Waarin hoop tot uitdrukking komt,want zonder hoop is er geen leven, gaat liefde niet bloeien en blijft geloof dor.
Roos uit Jesses stam ontsprongen,
in onze diepe nacht,
Hoe lang al hebben wij gewacht,
ons ongeduld bedwongen
om jou, die komen zou met majesteit en macht.
Vandaar uit is er gekozen voor een stilistische stal ( prachtig gevormde tak ) de geboorte plek van Christus.
Kom op , Goddelijk licht , verhef Uw aangezicht.
Verlicht ons heden, en richt onze voeten op wegen van vrede.

Bij het grote bloemstuk:

Wederom verwerkt het dorre hout ( verwijzend naar het eerste stuk ) maar nu....
Staan wij stil bij ons verlangen, onze hoop en onze verwachting,
wij kozen voor de amaryllis en de rozen zij staan voor de geboorte van Christus, een nieuw begin, ontzag en bewondering.
Het jonge licht,
de kleine vonk
van hoop -doet - leven
is geboren.

In het groen wordt zichtbaar dat wij wensen dat mensen elkaar recht doen, wij elkaar nieuwe kansen gunnen.
Licht zal duisternis verdrijven.
Groen komt tot bloei.

 

Gemaakt door Gerda Otter en Jeannette de Haan:

 

611-1

 

Het bloemstuk bevat veel groen want dat symboliseert het leven. Daarnaast 3 witte gerbera’s (symbool van Vader, Zoon en Heilige Geest) en7 witte rozen, het getal van de vol(eindig)heid . De klimop (teken van eeuwigheid) verbindt het bloemstuk met de Paaskaars/het licht van de Eeuwige.
Ook staat er een kruis als verbinding van horizontaal (aarde) en verticaal( hemel)

 

611-2

Een licht opsteken:
stilstaan
bij het begin,
wortelen in de aarde,
een weg zoeken
naar levenslicht
Stilstaan
bij pijn en gebrokenheid,
Herinneringen,
als bloemen
wit van licht,
levend houden.

 

611-3

Login

Nieuwsbrief