Om te voldoen aan de anbi status zijn wij verplicht om een Beknopt beleidsplan en de laatste beperkte jaarrekening te plaatsen.

 

Jaarrekening 2017

 

Beknopt beleidsplan 2012-2017

 

Het beleidsplan 2012-2017 is nog onverkort van kracht. Op dit moment wordt geschreven aan het plan 2018 - 2022. 

 

Voor vragen kunt u terecht bij het College van Kerkrentmeesters.

 

 

Login