Preken uit vorige kerkdiensten

zondag 25 februari 2018

Uitstraling

Vandaag eindigen de Olympische spelen, het evenement dat zijn naam dankt aan de berg Olympus, woonplaats van de Griekse goden. Zij werden geëerd door de sportende en spelende mens.

Goden en bergen. In bijna elke oude cultuur hebben ze met elkaar te maken want wie gelooft in een hogere macht, zoekt het logischerwijs hogerop. Dichterbij de hemel kwam je in die tijd niet.
Ook in de bijbel zijn bergen ontmoetingsplaatsen met God: Mozes op de Sinaï, Elia op de Horeb, en natuurlijk de tempelberg.
Ook Jezus gaat regelmatig bergop, om God te zoeken, te bidden en in zijn Bergrede brengt Hij mensen op de hoogte van Gods bedoelingen.

Ook vandaag ontstijgt Hij het alledaagse, beklimt een berg en ondergaat, zo staat het er, een metamorfose, een make-over: zijde glanzend haar, helder witte kleren waar geen Andrelon of Ariël aan kan tippen.
Hij straalt en straalt uit wie Hij is:
de mensenzoon in wie God en mens samen komen, in Hem raken hemel en aarde elkaar. Hij is de vervulling van Wet en Profeten, belichaamd in Mozes en Elia. En dus is het geen wonder dat die 2 op dit hoogste podium verschijnen om met Hem te spreken.
“Dit …dit is de hemel op aarde” stottert Petrus: “Dit moeten we vasthouden; laten we 3 tenten opslaan en hier blijven”

Ja, dat zou je wel willen. Wie kent niet het verlangen naar dat hoogtepunt in je leven toen de hemel de aarde raakte omdat je zó verliefd was, zó volmaakt gelukkig, zó oneindig blij of zó dichtbij God dat geloven geen twijfel leed.

Je zou het willen vasthouden: Die verliefdheid, dat hemels geluk, dat geloof. Je wilt de tenten opslaan maar de ervaring leert dat dit meestal niet kan: het moment vervaagt, het gevoel verdwijnt, het geloof vervlakt, je landt op aarde, een wolk overschaduwt je…..

Een wolk overschaduwt je. Gelukkig wel want een bijbelse wolk is geen grauwsluier maar ze verbeeldt God. Daarom zijn we geen zonaanbidders maar zijn wij met onze God in de wolken. En uit de wolk klinkt een stem: “Deze is mijn Zoon, een wolk van een jongen, jongen van de wolk…”

Maar deze jongen kent niet alleen hoogtepunten in zijn leven. Nee, het gaat bergafwaarts met Hem. Hij komt terecht in een dal van diepe duisternis waarin Hij moet lijden, en Hij niet geflankeerd wordt door Mozes en Elia maar door 2 misdadigers.

In dat diepe dal lijkt God ver te zoeken want “Mijn God, Mijn God waarom hebt U Mij verlaten”?

Deze jongen, ook al loopt Hij met het hoofd, het hart, in de wolken, het maakt het lijden, de aanvechting niet minder groot. Geloven wil niet zeggen dat je altijd met een eeuwige glimlach of een hemelse blik rondloopt. Welnee, daarvoor is het lijden soms te groot, te zwaar, te oneerlijk.

En toch…... hoe serieus de bijbel het lijden ook neemt, hoe donker de nacht, hoe diep het dal, Christus zet het allemaal in een ander Licht. Het licht van de opstanding.

“Opstanding…. wat bedoelt Hij er in hemelsnaam mee?” vragen de discipelen zich af, waarmee ze beeld zijn van de kerk voor wie de opstanding kern en hoogtepunt van het geloof is maar dat tegelijkertijd veel vragen oproept.
Christus houdt de opstanding hoog en zijn geloof wordt niet beschaamd: Door het lijden heen staat Hij stralend op.

Hopelijk kunnen wij uit Christus opstanding vertrouwen putten. Het vertrouwen in God die ons omwolkt én doet opstaan.

Maar ik hoop ook dat we zelf berg-ervaringen kennen die ons boven onszelf uit tillen want ieder mens heeft een stukje hemel op aarde nodig, zeker als er dingen gebeuren die ons bang, bezorgd, verdrietig maken.

Vandaag dooft de Olympische vlam. Hopelijk is bij ons het vuur er niet uit maar blijven wij spelen met de gedachte dat niet het kwaad maar Gods Koninkrijk zal winnen.

Want naar dit beloofde land, de hemel op aarde, gaat deze Wolk van een jongen ons voor.

Dit Koninkrijk zal komen van Gods kant maar het wint aan Kracht als wij mee spelen en Gods liefde uitstralen. Mensen die, met het hoofd in de wolken én met beide benen op de grond

hemel en aarde elkaar doen raken. Want dan licht ook in ons, Gods Koninkrijk op

Amen.

Powered by: truthengaged

Login

Nieuwsbrief

 

Laatste preken