Erediensten

Centraal in onze gemeente staan de erediensten op zondag. Daar wordt de bijbel gelezen en uitgelegd. Zo horen we de blijde boodschap die ons leven richting geeft. We zingen en bidden er met elkaar, er ontstaat een stukje gemeenschap. Daar begint alle gemeenteleven, ’s zondags in de kerk!

 

Aanvangstijd van de morgendiensten afwisselend in de Grote- of Mariakerk en de Oude Kerk 10:00 uur.

Omdat sinds augustus 2004 de wekelijkse middag/avonddiensten zijn komen te vervallen, wordt er sindsdien naar gestreefd om minstens één keer per maand een vesper (in de Grote- of Mariakerk) of zangdienst (in de Oude Kerk) te houden. Dit wordt tijdig in ons kerkblad Gaandeweg gepubliceerd.
Aanvangstijden vespers en zangdiensten in de Grote- of Mariakerk en de Oude Kerk 19.00 uur

 

Tijdens de morgendienst is er kinderoppas voor de kleintjes in Trias.
Tijdens de morgendienst is er kindernevendienst voor kinderen van de basisschoolleeftijd zowel in de Grote- of Mariakerk als in de Oude Kerk.


Stiltekapel
Iedereen die behoefte heeft aan een moment van stilte, bezinning of 
gebed kan de stiltekapel in de Grote- of Mariakerk bezoeken. Iedere donderdagmorgen vanaf 1 april tot 1 november is de kerk van 10.00 tot 12.00 uur geopend en kan men de kerk en de stiltekapel bezoeken. Bij binnenkomst van de kerk bevindt de stiltekapel zich aan de linkerkant. 
In de gerfkamer is ??? aanwezig van 10.00 tot 11.00 uur.

U kunt echter anoniem en in volle rust binnenkomen en de stilte zoeken in de kapel, een gebed lezen of zelf opschrijven, een kaarsje aansteken. U bent daar helemaal vrij in. Wij hopen op deze wijze iets uit te drukken van de gastvrijheid voor iedereen en een plek aan te bieden voor bezinning en gebed waaraan velen temidden van het drukke bestaan behoefte gevoelen.

Erediensten buiten de wijken

Diaconessenhuis 
Hoogeveenseweg 38 
tel. 233333

Reggersoord
Reggersweg 1
tel. 233444

De Schiphorst
Reggersweg 11, 7943 KC Meppel
Tel. 0522-260727/260728

Login

Nieuwsbrief

 

Laatste preken