Om te voldoen aan de AMBI status zijn we verplicht een beknopt beleidsplan en een beknopte jaarrekening te publiceren.

 

 

Gegevens financieel 2020

 

Beleidsplan

 

Voor vragen kunt u terecht bij de Diaconie

Om te voldoen aan de anbi status zijn wij verplicht om een Beknopt beleidsplan en de laatste beperkte jaarrekening te plaatsen.

 

Concept jaarrekening voor 2020

 

Jaarrekening 2020 concept

 

Beknopt beleidsplan 2012-2017

 

Het beleidsplan 2012-2017 is nog onverkort van kracht. Op dit moment wordt geschreven aan het plan 2018 - 2022. 

 

Voor vragen kunt u terecht bij het College van Kerkrentmeesters.

 

 

Nieuwsbrief